@@Nagai type photo -p2-@@

RYU-NO-HIGE JITSU GETSU
MIFUCHI-NO-NAGARE NAGAI KO REIJIN
ICHIHAZAMA
HAGI KOMACHI TAKA-NO-TSUME

page1@E@back